หากมีปัญหาเกี่ยวข้องกับการเตรียมการสอบออนไลน์
สามารถเลือกดูหัวข้อที่ตรงกับปัญหาของคุณจากเมนูทางด้านซ้ายมือ

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

 • ติดต่อผ่านทาง Line Official Account ของผู้ดูแลการสอบ :
 • ติดต่อผ่านทาง Line Official Account ของสโมสรนิสิต :
 • หากพบปัญหาในการสอบวันจริง ให้ติดต่ออาจารย์คุมสอบผ่านทาง Application Zoom ที่ใช้เข้าสอบในวิชานั้น ๆ

โปรแกรม/แอปพลิเคชันที่ใช้ในการสอบ : Examplify และ Zoom (เปิดแยกกันบนคนละอุปกรณ์)

 1. อุปกรณ์สำหรับใช้ในการทำข้อสอบ (Examplify) 1 เครื่อง โดยต้องเป็น
 2. อุปกรณ์สำหรับเข้าห้องสอบ (Zoom) 1 เครื่อง โดยต้องเป็น
  • อุปกรณ์ที่สามารถเปิดกล้อง และไมค์ ตลอดเวลาในการสอบได้

กรุณาตรวจสอบ ความต้องการขั้นต่ำของอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ

 • ควรหลีกเลี่ยงอุปกรณ์เชื่อมต่อไร้สาย (เช่น ลำโพง หรือคีย์บอร์ดไร้สาย) เนื่องจาก Examplify อาจบล็อกการเชื่อมต่อแบบไร้สาย หรือ อาจถูกรบกวนโดยอุปกรณ์อื่น ๆ ได้
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์สำหรับติดตั้งและใช้งาน Examplify มีพื้นที่จัดเก็บไฟล์ที่เพียงพอ
 • เตรียมอุปกรณ์ในการสอบให้พร้อม
  • ตรวจสอบแบตเตอรี่ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
  • ตรวจสอบคุณสมบัติของอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำข้อสอบ ดูความต้องการขั้นต่ำของอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ
  • อุปกรณ์สำหรับการติดต่อกรรมการคุมสอบขณะทำข้อสอบในกรณีฉุกเฉิน
   • ในขณะทำข้อสอบอุปกรณ์ที่ทำการเปิดโปรแกรม Examplify จะไม่สามารถใช้งานอย่างอื่นได้จนกว่าจะส่งข้อสอบ จึงอาจต้องเตรียมอุปกรณ์สำหรับติดต่อไว้ เช่น โทรศัพท์มือถือ
ในครั้งแรก สามารถเข้าระบบ Examplify ได้จากอีเมลที่ได้รับจาก Exambot (ชื่อผู้ส่งอีเมล) ในอีเมลนิสิตของมหาวิทยาลัยที่กรอกไว้ใน Moodle โดยจะต้องทำการตั้งรหัสผ่านสำหรับการใช้งาน Examplify

 • สามารถเข้าสู่ระบบ Examplify เพื่อซ้อมสอบด้วยตนเอง กับชุดข้อสอบสำหรับทดสอบได้เรื่อย ๆ จนถึงวันสอบ

การซ้อมสอบ

เมื่อตรวจสอบบัญชีและสามารถลงชื่อเข้าใช้ Examsoft ได้แล้ว ให้ตรวจสอบรายวิชาซ้อมสอบ ใน Moodle เพื่อดูข้อมูลสำหรับการเข้าห้องสอบ

แก้ไขล่าสุด 25 มิถุนายน 2563